Regulament Forum

(Ultima actualizare: 07/IANUARIE/2018)

Acest regulament a fost conceput cu scopul de a oferi o atmosferă cât mai plăcută şi un mediu cât mai confortabil membrilor acestei comunități. Prin intermediul prevederilor mai jos menționate, acest regulament doreşte să îi protejeze pe utilizatorii acestei platforme de aspectele considerate greșite, incorecte sau interzise în ceea ce privește conduita și comportamentul utilizatorilor, cât și în ceea ce privește buna funcționare a acestei platforme.

Prin înregistrarea, accesarea și utilizarea acestei platforme, declarați pe proprie răspundere că ați luat la cunoștință și ați acceptat prevederile mai jos menționate referitoare la regulile de conduită și funcționare a acestei platforme și vă dați consimțământul în ceea ce privește sancționarea administrativă de către un Administrator, ori de o persoană împuternicită de conducerea comunității, în situațiile în care se dovedește că ați încălcat, cu sau fără bună știință, prevederile menționate mai jos. Totodată, vă angajați să respectați prevederile mai jos menționate pe toată durata utilizării acestei platforme de către dumneavoastră.

Acest regulament se aplică pe următoarele platforme și servicii oferite de către Los Santos Roleplay România:


1. Reguli de bun simț

Se interzic cu desăvârșire următoarele fapte:

  • Hărţuirea, ameninţarea, batjocorirea, actele de rasism, discriminarea, sectarismul, actele de homofobie față de utilizatorii și administrația acestei platforme sub orice formă și în orice context.;
  • Injuriile aduse în mod direct sau indirect utilizatorilor sau administrației acestei platforme sub orice formă și în orice context;
  • Moderarea din umbră a platformei, în mod public, ca simplu utilizator. Dacă doriți să ajutați un utilizator prin a-i explica unde anume greșește și unde anume încalcă prevederile din cadrul acestui regulament, vă rugăm să o faceți prin intermediul mesajelor private;
  • Exploatarea și evitarea raportării imediate a problemelor tehnice întâlnite în timpul utilizării acestei platforme.

Se încurajează următoarele:

  • Respectarea și ajutorul reciproc între utilizatori, între echipa administrativă, cât și între utilizatori și echipa administrativă;
  • Raportarea postărilor și utilizatorilor care, fie prin conținutul, respectiv comportamentul lor, încalcă prevederile din cadrul acestui regulament folosind butonul de raportare;
  • Raportarea imediată a tuturor problemelor tehnice întâlnite în timpul utilizării acestei platforme;
  • Folosirea unui limbaj respectuos și prietenos în relaționarea cu utilizatorii și administrația acestei platforme.

Sancționările administrative în cazul încălcării acestor prevederi variază între avertismente verbale și interzicerea permanentă a accesării acestei platforme.


2. Reguli de postare

Se interzic cu desăvârșire următoarele fapte:

  • Publicarea și distribuirea ilegală de conținut ce deţine drepturi de autor (precum jocuri sau filme), ori publicarea de conţinut interzis, grotesc sau destinat adulților, ori care ar putea să aducă jigniri sau să afecteze într-un mod negativ experienţa anumitor utilizatori ai acestei platforme, fie prin intermediul postărilor, avatarului de utilizator, semnăturii de utilizator, conduitei, comportamentului sau atitudinii generale;
  • Postarea fără rost, ori în situații de neimplicare, ori cu scopul de a face spam, off topic sau de a conduce discuția în altă direcție decât cea dată fie de subiectul postării, fie de autorul postării, ori de a face reclamă unui produs, serviciu, platformă, site sau server din exteriorul comunității Los Santos Roleplay România;
  • Distribuirea de legături monetizate către servicii sau produse, indiferent de natura și destinația acestora;
  • Distribuirea de legături nesecurizate, neverificate, care prin accesarea lor ar putea pune în pericol utilizatorii;
  • Publicarea de conținut prin intermediul postărilor, avatarului de utilizator sau semnăturii de utilizator care să sugere, fie în mod direct sau indirect, schimbări în cadrul echipei administrative (precum promovări sau retrogradări);
  • Utilizarea unor titluri vagi sau irelevante în raport cu subiectul postării;
  • Publicarea, însușirea și distribuirea de conținut ce deține drepturi de autor fără a menționa sursa și autorul de drept;
  • Utilizarea excesivă în cadrul postărilor sau semnăturii de utilizator de smilies, emoticoane, emojis sau orice alte creații de acest gen;
  • Nerespectarea prevederilor speciale din cadrul secțiunilor sau sub-secțiunilor de pe această platformă în momentul postării;

Se încurajează următoarele:

  • Distribuirea legăturilor verificate, din surse cunoscute în mod general, fără monetizare atașată, care nu pot pune în pericol utilizatorii acestei platforme;
  • Scrierea corectă din punct de vedere gramatical, ortografic, respectând semnele de punctuație. În special utilizarea de diacritice;
  • Utilizarea titlurilor cât mai explicite, cât mai apropiate de subiectul discuției și cât mai concise în realizarea de noi postări;
  • Limitarea utilizării de fraze și abrevieri din spațiul virtual. Apreciem atunci când desfășurarea comunicării în cadrul acestei platforme se realizează asemenea comunicării din afară spațiului virtual.

Sancționările administrative în cazul încălcării acestor prevederi variază între avertismente verbale și interzicerea permanentă a accesării acestei platforme.


3. Reguli despre contul utilizatorului

Se interzic cu desăvârșire următoarele fapte:

  • Deținerea conturilor multiple. Fiecare utilizator are dreptul la un singur cont înregistrat în cadrul acestei platforme indiferent dacă acesta are sau nu accesul interzis temporar sau permanent pe această platformă;
   • În situația în care accesul dumneavoastră a fost interzis temporar sau permanent pe această platformă și considerați că sancțiunea a fost nejustificată, așadar incorect acordată, veți fi nevoit să completați o contestație administrativă prin intermediul altui utilizator.
  • Distribuirea informațiilor de autentificare și permiterea, cu sau fără știință, altor utilizatori, ori altor persoane externe, accesul la contul dumneavoastră de utilizator;
   • Administrația acestei platforme nu vă va solicita vreodată informațiile de autentificare, ori alte informații cu caracter confidențial care ar putea duce la accesarea contului dumneavoastră de utilizator.
   • În situația în care contul dumneavoastră de utilizator devine inaccesibil sau suferă modificări cauzate de persoanele terţe cărora le-aţi acordat informațiile de autentificare, ori de către acțiunile dumneavoastră abuzive, Los Santos Roleplay România nu vă va putea ajuta în procesul de recuperare al contului. Sunteți unic responsabil de securitatea contului dumneavoastră de utilizator.
  • Utilizarea unei semnături de utilizator care depășește înălțimea de 250px. Videoclipurile YouTube depășesc această limită;
  • Completarea în batjocură, cu date false sau cu date care aparțin altor persoane, fie acestea membre ale comunității sau persoane externe, a câmpurilor de informații din cadrul contului dumneavoastră de utilizator.

Se încurajează următoarele:

  • Utilizarea numelui de cont de pe server ca nume de utilizator pentru contul de pe această platformă;
  • Utilizarea unei parole complexe, puternice, care să conțină cel puțin 8 caractere care să cuprindă atât litere (cu și fără majuscule) și numere, cât și simboluri sau caractere speciale.;
   • Pentru a vă verifica complexitatea parolei, vă recomandăm să accesați https://howsecureismypassword.net/.
  • Stocarea sau notarea informațiilor de autentificare într-un spațiu în care dumneavoastră aveți acces unic;
  • Sesizarea de urgență a Administrației acestei platforme în momentul în care sesizați imposibilitatea de autentificare, pătrunderea în mod ilegal într-un cont de utilizator, fie acesta contul dumneavoastră sau nu, ori modificarea nejustificată a informațiilor contului dumneavoastră;
  • Utilizarea de conexiuni securizate și programe verificate care să nu aibă permisiunea de a vă culege informațiile de autentificare.

Alte prevederi despre conturi:

  • Obținerea a trei avertismente scrise va rezulta în interzicerea accesului contului dumneavoastră pentru o perioadă de șapte zile, în timp ce obținerea a șase avertismente va rezulta în interzicerea accesului contului dumneavoastră pentru o perioadă de paisprezece zile;
  • Obținerea a nouă avertismente scrise va rezulta în interzicerea accesului contului dumneavoastră pentru o perioadă de treizeci și una zile, în timp ce obținerea a douăsprezece avertismente va rezulta în interzicerea permanentă a accesului contului dumneavoastră;
  • În situația în care avertismentul dumneavoastră este mai vechi de treizeci de zile, iar în această perioadă nu ați mai fost sancționat administrativ pe această platformă în niciun fel, aveți posibilitatea de a solicita prin contactarea administratorului care v-a sancționat, scoaterea din evidență a respectivului avertisment. Țineți cont de faptul că verdictul solicitării dumneavoastră rămâne la discreția administratorului în cauză;
  • Conturile de utilizator care nu sunt accesate într-o perioadă de nouăzeci de zile vor fi declarate inactive, iar accesarea acestora va fi suspendată pe o perioadă nedeterminată.
   • În situația în care contul dumneavoastră de utilizator a fost declarat inactiv și doriți să îl recuperați, veți fi nevoit să luați legătura cu un Administrator.
  • Conturile declarate inactive, nerecuperate, de mai bine de un an vor fi șterse. Excepție de la această regulă fac conturile care aparțin foștilor membrii ai echipei administrative, cât și alți utilizatori, la discreția Administrației acestei platforme.

Sancționările administrative în cazul încălcării acestor prevederi variază între avertismente verbale și interzicerea permanentă a accesării acestei platforme.


4. Reguli despre contribuțiile pe comunitate

  • Contribuțiile aduse acestei comunități prin intermediul acestei platforme sunt proprietatea exclusivă a comunității. Odată ce decideți să aduceți o contribuție, indiferent de natura sau importanța acesteia, vă dați consimțământul în ceea ce privește transferul tuturor drepturilor de autor către Los Santos Roleplay România. Având în vedere acest lucru, contribuțiile aduse de către dumneavoastră nu pot fi șterse, înlăturate, modificate, ascunse în situația în care decideți să vă retrageți din cadrul comunității, în situația în care pierdeți dreptul de a juca pe comunitate sau de a accesa această platformă, ori în situația în care sunteți exclus dintr-o anumită facțiune sau o anumită echipă a comunității. Excepție de la aceste prevederi fac situațiile în care un membru din cadrul Management își acordă consimțământul scris.

Încălcarea acestor prevederi rezultă în interzicerea permanentă a accesării acestei platforme.